Otoplastyka, czyli operacja plastyczna ucha, jest powszechną procedurą, która może poprawić słuch u pacjentów, którzy mają problemy ze słuchem. Zabieg może być wykonany u pacjentów w każdym wieku, którzy są zdrowi i nie mają żadnych dolegliwości. Zabieg najczęściej wykonywany jest u dzieci w wieku od czterech do czternastu lat.

Otoplastyka

Otoplastyka to zabieg chirurgiczny, który zmienia kształt ucha. Dzieci, młodzież i dorośli mogą być kandydatami do tego zabiegu. Operacja może poprawić słuch i wygląd. Szczególnie dzieci mogą skorzystać z zabiegu w młodym wieku. W tym wieku płatki uszu są już prawie w pełni rozwinięte. Ponadto wczesna otoplastyka może pomóc młodym ludziom w budowaniu pewności siebie.

Zabieg otoplastyki polega na ustawieniu ucha z powrotem bliżej głowy. Zabieg ten może obejmować formowanie, kształtowanie lub usuwanie chrząstki w celu uzyskania pożądanego efektu. Nie ma on wpływu na ucho wewnętrzne ani środkowe. Chociaż zabieg ten poprawia słuch, nie jest lekarstwem na ubytek słuchu.

Chociaż otoplastyka jest uważana za stosunkowo bezpieczną operację, wiąże się z pewnym ryzykiem. Powikłania zabiegu mogą obejmować krwawienie, infekcję lub reakcję alergiczną. Pacjenci muszą omówić wszystkie te zagrożenia ze swoim chirurgiem przed poddaniem się zabiegowi. Dodatkowo, pacjenci mogą odczuwać wrażliwość skóry w związku z zabiegiem. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci mogą powrócić do swoich normalnych zajęć w ciągu dwóch tygodni od zabiegu otoplastyki.

Przed poddaniem się operacji otoplastyki, ważne jest, aby omówić swoje oczekiwania z chirurgiem. Oprócz omówienia oczekiwań, chirurg zbada uszy, aby upewnić się, że są w dobrym stanie. Lekarz może również wykonać zdjęcia uszu, aby lepiej ocenić zakres zabiegu. Otoplastyka jest zwykle wykonywana w szpitalu lub w centrum chirurgii ambulatoryjnej. Przed zabiegiem pacjenci mogą otrzymać znieczulenie ogólne.

Chirurg wykonuje nacięcie za uchem i rzeźbi chrząstkę, aby je zmniejszyć. Po zabiegu uszy zostaną zabezpieczone szwami i bandażem. W ciągu pierwszych kilku dni po zabiegu pacjent będzie odczuwał lekki dyskomfort. Operacja może zaburzyć rytm snu na tydzień. W niektórych przypadkach lekarze mogą zalecić noszenie miękkiej opaski na głowę, aby ułatwić proces rekonwalescencji.

Tympanoplastyka

Po tympanoplastyce pacjenci powinni odpoczywać przez kilka dni. Po zabiegu ważne jest, aby unikać forsownych zajęć, takich jak pływanie. Przez kilka tygodni odradza się również latanie samolotem. Po usunięciu szwów, pacjenci mogą powrócić do normalnych czynności. Może to potrwać do dwóch tygodni, zanim słuch wróci do normy. Po tym czasie zostanie zaplanowana wizyta kontrolna z chirurgiem w celu usunięcia materiału uszczelniającego i monitorowania gojenia.

Jednym z możliwych efektów ubocznych tympanoplastyki jest zmiana smaku i suchość w ustach, które powinny ustąpić po kilku tygodniach. Pacjenci mogą również doświadczać poppingu, syczenia lub dzwonienia w uchu. U niewielkiego odsetka pacjentów może dojść do trwałej utraty słuchu lub uszkodzenia nerwu twarzowego. Jednak te efekty uboczne są rzadkie.

Przed zabiegiem pacjenci powinni mieć jasne zrozumienie ryzyka i korzyści związanych z zabiegiem. Jeśli błona bębenkowa jest uszkodzona lub przedziurawiona, tympanoplastyka może skorygować problem i przywrócić słuch. Jest ona wykonywana w znieczuleniu ogólnym lub regionalnym. Większość pacjentów wraca do domu tego samego dnia. Słuch powoli wraca do normy w miarę gojenia się ucha. Zazwyczaj pacjenci zauważają poprawę słuchu po czterech tygodniach.

Pacjenci powinni dokładnie przestrzegać instrukcji pooperacyjnych. Ucho jest obszarem inwazyjnym, dlatego pacjenci muszą unikać forsownych zajęć przez kilka dni po zabiegu. Instrukcje pooperacyjne znajdują się w pakiecie chirurgicznym lub na stronie internetowej chirurga. Rodzice są zachęcani do ścisłego przestrzegania tych instrukcji, aby uzyskać jak najlepszy wynik.

Kilka badań wykazało, że tympanoplastyka może poprawić słuch. W jednym z badań pacjenci doświadczyli po zabiegu zmniejszenia odstępów powietrzno-kostnych o dziewięć do dwudziestu decybeli (dBHL). Zmniejszenie to było istotne statystycznie w porównaniu z warunkami przedoperacyjnymi.

Obliteracja tympanomastoidu

Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym i trwa kilka godzin. Chirurg wykonuje nacięcia w uchu, zarówno wewnątrz, jak i za błoną bębenkową, aby usunąć zainfekowaną tkankę. Następnie błona bębenkowa jest naprawiana przy użyciu mięśni wyściełających ucho. W rezultacie uzyskuje się bardziej normalny kanał słuchowy.

Pacjenci byli badani przez medianę pięciu lat po operacji. Trzydzieści jeden procent pacjentów nie doświadczyło utraty słuchu. Pacjenci zgłaszali również poprawę jakości życia. W jednym badaniu pacjenci zgłaszali poprawę słuchu po operacji usunięcia cholesteatoma.

Procedura ta jest najbardziej skuteczna, gdy jest wykonywana w połączeniu z innymi procedurami. Na przykład COM może być leczony poprzez umieszczenie w uchu urządzenia do implantacji. Celem jest wyeliminowanie aktywnej lub nieaktywnej choroby, a następnie stworzenie stabilnego, napowietrzonego ucha. Połączenie tych dwóch metod może pomóc pacjentowi lepiej słyszeć i uniknąć infekcji ucha.

W badaniu przeprowadzonym przez Dornhoffera i wsp. stwierdzono, że obliteracja jamy sutkowej może poprawić słuch i jakość życia związaną ze zdrowiem. Istotnie zmniejszyła również AC PTA. Ponadto istotnie poprawiły się wyniki ZCMEI-21 u pacjentów.

Chociaż zabieg jest korzystny dla pacjentów, istnieje ryzyko. W niektórych przypadkach zabieg może spowodować krwawą wydzielinę, a pacjenci mogą odczuwać zawroty głowy przez kilka tygodni. W rzadkich przypadkach u pacjenta może wystąpić trwały objaw, taki jak szumy uszne (dzwonienie w uchu). U mniejszości pacjentów, obliteracja tympanomastoidu może spowodować poważną utratę słuchu. W tych rzadkich przypadkach pacjenci mogą wymagać dalszego leczenia.

Chirurg może użyć unaczynionego płata rotacyjnego do zamknięcia ubytku, jak na ryc. 43.5. W zależności od rozległości uszkodzenia perineurium zabieg może wymagać wielu etapów. Zabieg obliteracji może być również skomplikowany, jeśli krocze nie jest kostne.

Przetoka perylimfatyczna

Operacja plastyczna ucha może poprawić słuch, jeśli masz przetokę perylimfatyczną. Proces polega na zamknięciu miejsca przecieku i naprawie perilimfy. Objawy tego stanu obejmują wahania słuchu i zawroty głowy. Inne objawy to zaburzenia równowagi, zawroty głowy i nietolerancja ruchu. Objawy mogą być nasilone przez kaszel, głośny hałas i schylanie się.

Przetoka okołoodbytnicza może być leczona chirurgicznie lub za pomocą leków. Leczenie nieoperacyjne obejmuje leki, ścisły odpoczynek w łóżku i unikanie pewnych czynności. W niektórych przypadkach jedyną opcją jest operacja. Podczas operacji, cienki kawałek tkanki jest wszczepiany do otworu. Jest to mało inwazyjna operacja, która przywróci Ci słuch i równowagę.

W niektórych przypadkach przetoka perylimfatyczna może wystąpić w okienku okrągłym lub owalnym. Przetoki te wiążą się z zawrotami głowy i mogą wystąpić przy urazie. Przypadki traumatyczne częściej wymagają zamknięcia chirurgicznego. Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości kości skroniowej może również ujawnić pneumolabirynt. Jeśli podejrzewasz, że przetoka powoduje u Ciebie zawroty głowy, najlepiej jak najszybciej poszukaj zabiegu operacyjnego.

Istnieje wiele powikłań związanych z przetoką perylimfatyczną, ale jeśli stan ten jest wcześnie leczony, może poprawić Twój słuch. Stan ten jest spowodowany rozerwaniem błony ucha wewnętrznego. Może to prowadzić do wycieku płynu, co może powodować szereg objawów.

Istnieją różne możliwości leczenia tego schorzenia. Postępowanie zachowawcze może być opcją, ale naprawa chirurgiczna może nie być najlepszym rozwiązaniem dla każdego. W niektórych przypadkach chirurgia plastyczna ucha może pomóc w naprawie PLF. Jednak optymalna procedura dla tego stanu pozostaje kwestią kontrowersyjną.

Obliteracja perylimfy

Przetoki perylimfy, czyli otwory w uchu środkowym, mogą powodować szereg problemów. Wśród nich są: nagła utrata słuchu, zawroty głowy i zawroty głowy. Zabiegi chirurgiczne mogą naprawić takie przetoki poprzez umieszczenie przeszczepu tkanki miękkiej nad otworem. Zabiegi te wymagają zwykle znieczulenia ogólnego.

W badaniu obejmującym 25 pacjentów, obliteracja perilimfy podczas znieczulenia ogólnego może poprawić słuch. Operacja polega na usunięciu perymetru i macierzy. Podczas operacji stosuje się antybiotyki, aby zapobiec utracie perilimfy. Zabieg pozwala również na całkowite usunięcie cholesteatoma.

Po operacji plastycznej ucha pacjenci mogą odczuwać przejściowy dyskomfort, który można kontrolować za pomocą leków przeciwbólowych. Pacjenci powinni jednak pamiętać, że operacja może mieć trwałe skutki. Jeśli są niezadowoleni z wyniku, mogą poprosić o operację rewizyjną, aby skorygować wszelkie niedoskonałości.

Operacja ta może również skorygować problem powodujący przewlekłe infekcje ucha. Obliteracja wyrostka sutkowatego jest alternatywną operacją dla pacjentów, którzy cierpią z powodu nawracających infekcji wyrostka sutkowatego. Sutka jest kością znajdującą się za uchem. Składa się ze struktury przypominającej plaster miodu, która otacza delikatne struktury ucha środkowego i wewnętrznego. W ciężkich przypadkach mastoidektomia może być konieczna, aby przywrócić prawidłowe zdrowie ucha. Czasami mastoidektomia może obejmować również naprawę błony bębenkowej.

Operacja otwarcia worka endolimfatycznego pomaga utrzymać homeostazę endolimfy i ciśnienie hydrostatyczne w uchu wewnętrznym. Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych lub w centrum chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym. U pacjentów może wystąpić płyn i drenaż po zabiegu.